Računovodstvo razumem podobno kot svojo drugo veliko strast: deskanje v vetru. Za jadranje na deski, za wind-surfing, je treba imeti občutek za vse, kar se lahko v hipu spremeni. In tako pri srfanju tako tudi pri poslu težim k obvladovanju vseh podrobnosti v spremenljivem okolju. Kako in kje poprijeti v pravem trenutku, da se veter ravno prav ujame v jadro – to je znanje, ki ga želim prenašati na sodelavce in poslovne partnerje.

Cilj računovodskih storitev in finančnega svetovanja je podoben kot pri obvladovanju jadra in deske na vodi: brez visokih skokov in padcev ohraniti ravnotežje, ki te pripelje do cilja.

Strast, vztrajnost in prilagodljivost so moje osebne vrednote. Od leta 1994 jih delim z zdaj 4 zaposlenimi strokovnjaki v podjetju Akta in z že skoraj 100 klienti, ki vedo, zakaj nam zaupajo.

Naša znanja in izkušnje vztrajno usmerjamo na njihove podjetniške poti. Ob spremembah vetra in valov skupaj odkrivamo prave prijeme za doseganje zastavljenih ciljev. Nismo le tisti, ki urejamo številke. Smo partnerji, ki zavzeto sodelujemo pri upravljanju poslovanja.

Poslovanje olajšamo ne le s strokovnostjo, temveč tudi z izrazito individualno obravnavo, z zavzetostjo in nenazadnje z urejenim in predvidljivim delovnim časom.

Zato, da lahko resnično sodelujemo pri uresničevanju ciljev, ki se od partnerja do partnerja razlikujejo, nenehno razvijamo tudi naša specialna znanja in storitve.

V razburkanih časih ni vsakdo dovolj dober za vaše posle.

Izberite tistega, ki zmore razumeti vaše posebnosti.

Lep sončen dan!

Anita Satler,

Poslovanje je prevzemanje odgovornosti. Zato izberite ugledno in uveljavljeno računovodsko hišo, ki jo odlikujejo dobri poslovni običaji, prijaznost in individualna prilagodljivost. Pričakujte znanje, zanesljivost, ažurnost in zaupnost z varovanjem poslovnih tajnosti.

V ekipi AKTA računovodstvo razumemo kot poslovno storitev, ki vam je v pomoč pri sprejemanju vaših poslovnih odločitev. Ko izberete AKTO, si zato zagotovite izrazito individualen pristop in spremljanje vašega poslovanja resnično ves čas: skozi celotno poslovno leto. Celovite rešitve s pravim naborom storitev, ki ustrezajo vašemu obsegu poslovanja, vključujejo svetovanje in obveščanje o zakonskih novostih, ki so bistvene za vašo dejavnost, sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih in vrsto drugih storitev, ki naredijo vaše poslovanje varnejše in učinkovitejše.

Poleg slovenske zakonodaje strokovnjaki AKTE odlično poznamo avstrijsko in nemško zakonodajo in vam zato lahko svetujemo tudi pri poslovanju na teh trgih. Imamo opravljene ustrezne izpite in smo certificirani računovodje. Smo član Gospodarske zbornice Slovenije, vpisani v Katalog računovodskih servisov z ustreznimi kompetencami. Odlikuje nas tudi bonitetna ocena 10!

Z AKTO se lahko zanesete na urejeno cenovno politiko. Delujemo z urejenim delovnim časom na lahko dostopni lokaciji.

Celovitost računovodskih storitev povezujemo z davčnim in finančnim svetovanjem. Posebna prednost je poznavanje avstrijskega in nemškega trga, zato z nami lažje napotite delavce v tujino in uredite tudi vračila v tujini plačanega davka na dodano vrednost.

RAČUNOVODSKE STORITVE

Pravnim osebam vseh organizacijskih oblik ( d.o.o., d.n.o., k.d.), samostojnim podjetnikom, zasebnikom (odvetniki, notarji, zdravniki) in društvom zagotavljamo celovite računovodske storitve. Delujemo strokovno in profesionalno ter z upoštevanjem posebnosti posamezne dejavnosti.

Nabor storitev, ki ga prilagodimo vašim potrebam, zajema vse od vodenja glavne knjige in vseh vrst davčnih evidenc, prek saldakontov kupcev in dobaviteljev, registra osnovnih sredstev, obračuna osebnih dohodkov, regresa, dnevnic, podjemnih pogodb, avtorskega honorarja, najemnin in podobnih postavk do vodenje pomožnih evidenc, kot so materialno in blagovno knjigovodstvo, fakturiranje, obračun obresti, izdelava vseh poročil in zaključnih računov za potrebe Ajpesa in Dursa, vodenja statistik in drugo.

Prilagojeno vašemu obsegu poslovanja svetujemo, katere storitve izbrati, hkrati pa se prilagodimo tudi vašim željam glede vodenja računovodstva prek spleta ali na klasičen način. Omogočamo vam storitve prek elektronsko bančništvo in opravljanje celotnega ali delnega plačilnega prometa

Z odličnim poznavanjem delovne zakonodaje smo v pomoč pri vodenju kadrovskih evidenc, sestavi delavnih pogodb pri zaposlovanju, pridobivanju sredstev za nove zaposlitve, pridobivanju delovnih dovoljenj pri zaposlitvi delavcev iz tretjih držav, odpustitvi delavcev zaradi tehnološkega viška, določitvi letnih dopustov in podobno.


DAVČNO IN FINANČNO SVETOVANJE

Ker spremljamo in sodelujemo pri usmerjanju vašega poslovanja skozi celotno leto, vam lahko zagotovimo tudi ustrezno davčno načrtovanje in iskanje najugodnejših rešitev na področju davčne zakonodaje.

Optimizacijo davčnih obveznosti omogočamo na podlagi izkušenj in znanj, ki jih nenehno izpopolnjujemo. Skrbimo za optimizacijo na področju davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, davka na dodano vrednost in drugih davkov in prispevkov. Ob upoštevanju zakonodaje in doslednem spremljanju davčnih olajšav, skrbimo za ustrezno znižanje vaših davčnih obremenitev.

Finančno svetovanje zajema pripravo dokumentacije za banke in druge finančne ustanove. Aktivno sodelujemo pri pripravi vseh potrebnih dokumentov za pridobitev bančnih kreditov, leasingov in subvencij.

UPORABNE POVEZAVE

UPORABNI IZRAČUNI

Izračun osebnega dohodka
Dohodek po podjemni pogodbi (tudi upokojenca)
Dohodek po podjemni pogodbi osebe, ki pokojninsko ni zavarovana na drugi podlagi
Dohodek za začasno ali občasno delo upokojenca
Avtorski honorar v delovnem razmerju
Avtorski honorar (tudi upokojenca)
Najemnina, izplačana fizični osebi
Dohodek poslovodje, ki je v delovnem razmerju drugje ali je upokojenec
Dohodek poslovodje, ki je v svoji družbi zavarovan kot lastnik poslovodja

AKTA RAČUNOVODSTVO D.O.O.

Kontaktna oseba: Anita Satler

E: akta.co@siol.net
T: (03) 759 22 00 , (03) 759 22 01

Mestni trg 7, 3210 Slovenske Konjice

Pošljite povpraševanje:

Ostali podatki

Navodila za pot: